Market Monitor Steel Spain 2017

Market Monitor

  • Spania
  • Metaller,
  • Stål

14 november 2017

Production has increased again in 2017, but competitiveness of the domestic steel and metals industry remains negatively impacted by high power costs.

  • According to the World Steel Association, Spanish steel production decreased 8% year-on-year in 2016, to 13.7 million tons, while exports decreased 3%. This setback after years of sustained recovery was mainly due to lower global demand, strong competition from China and lower sales prices. Domestic steel consumption also decreased in 2016 (down 1.3%).
  • However, with increasing sales prices and higher demand since H2 of 2016, especially from the automotive sector, Spanish steel production rose again in 2017, by 2.2% year-on-year between January and August 2017. Profit margins recovered in H2 of 2016 and in H1 of 2017, and are expected to remain stable in the coming months as steel and metals prices are not forecast to decrease for the time being.
  • The competitiveness of the domestic steel and metals industry is negatively impacted by power costs, which are among the highest in the EU. This is of major importance for the sector, given that 75% of Spanish steel producers work with electric furnaces.
  • Both payment delays and insolvencies have remained stable in 2016 and H1 of 2017, and are expected not to increase in the coming months. Our underwriting stance for the steel sector remains neutral to cautious, while we are more open for businesses in the non-ferrous metals segment.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.