Industry Trends Metals and Steel 2022

Market Monitor

 • Belgia,
 • Kina,
 • Tsjekkisk Republikk,
 • Frankrike,
 • Tyskland,
 • India,
 • Italia,
 • Nederland,
 • Polen,
 • USA,
 • Storbritannia
 • Metaller,
 • Stål

05 september 2022

Profit margins of many business increased in 2021, but several markets are facing major downside risks

Global Metals3 output 2022

Short-term outlook: strengths and growth drivers

 • Strong rebound and higher sales prices in the recent past: Many metals and steel businesses in advanced market have benefited from strong pent-up-demand and high sales prices in 2021 and early 2022. This resulted in higher profit margins and increased financial resilience.
 • Trade liberalisation: The partial scaling back of Section 232 tariffs for EU aluminium and steel imports by the US should support production and exports from Europe. 
 • Fiscal stimulus: Supports metals and steel demand in key markets like the US and China.

Short-term outlook: constraints and downside risks

 • War in Ukraine: A longer-lasting war in Ukraine will negatively affect the sector performance in Europe into 2023, as high energy prices would continue to weigh on metals and steel production, while the weaker economic performance in many countries impacts demand from key buyer industries. 
 • Supply chain issues: demand for metals and steel could be stronger if supply chain bottlenecks were not still impacting key buyer industries (automotive, construction).
 • Aggressive monetary tightening continues: this would lead to even weaker consumer spending and deteriorating investments. Key buyer industries like automotive, construction and engineering are cyclical sectors and strongly investment-driven.  

Regions Metals2 output 2022

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.