Rapporter

Iran's economy muddling through scorched earth

Økonomisk forskning

 • Iran
 • Generell økonomisk

16 september 2019

Iran continues to demonstrate economic resilience but prospects for integration into the world economy remain far off.

Argentina struggling to stabilise currency

Økonomisk forskning

 • Argentina
 • Generell økonomisk

12 september 2019

Argentina has introduced currency controls to stabilise peso in the run-up to elections.

Market Monitor Automotive United Kingdom 2019

Market Monitor

 • Storbritannia
 • Automotive/Transport

10 september 2019

The amount of suppliers facing insolvency will increase further in the coming 2-3 years, as many will find it hard to adapt to changing market conditions.

Market Monitor Automotive Germany 2019

Market Monitor

 • Tyskland
 • Automotive/Transport

10 september 2019

Many German Tier 2 suppliers face the issue that their products are easily substitutable, while their solvency and equity position is generally weak.

Market Monitor Automotive USA 2019

Market Monitor

 • USA
 • Automotive/Transport

10 september 2019

Any imposition of import tariffs on cars/car parts would severely impact suppliers in the Tier 2 segment where many businesses already show thin margins.

Market Monitor Automotive China 2019

Market Monitor

 • Kina
 • Automotive/Transport

10 september 2019

Small basic component parts producers often suffer from poor equity, while at the same time they face increasing difficulties obtaining bank finance.

Market Monitor Automotive France 2019

Market Monitor

 • Frankrike
 • Automotive/Transport

10 september 2019

While the automotive insolvency level has been low compared to other industries in the past, an increase of up to 3% is expected in the coming 12 months.

Market Monitor Automotive Italy 2019

Market Monitor

 • Italia
 • Automotive/Transport

10 september 2019

Suppliers active in the combustion engine parts and car metals segments are severely affected by deteriorating demand and a high level of competition.

Market Monitor Automotive Japan 2019

Market Monitor

 • Japan
 • Automotive/Transport

10 september 2019

US tariffs could severely impact Japanese suppliers of low value added/basic car parts, as OEMs could replace their products with tariff-free items.

Market Monitor Automotive Mexico 2019

Market Monitor

 • Mexico
 • Automotive/Transport

10 september 2019

Local-owned Tier 2 suppliers remain susceptible to commodity price changes and exchange rate volatility, with limited options to pass on higher prices.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.