Rapporter

Market Monitor Food United Kingdom 2017

Market Monitor

 • Storbritannia
 • Mat

12 desember 2017

Due tot the inability to absorb higher input costs and increased pressure on margins, both payment delays and insolvencies have increased in 2017.

Market Monitor Food Brazil 2017

Market Monitor

 • Brasil
 • Mat

12 desember 2017

The outlook for the Brazilian food sector is benign, due to an ongoing economic rebound and robust demand from China as largest food export market.

Market Monitor Food France 2017

Market Monitor

 • Frankrike
 • Mat

12 desember 2017

Commodity price increases have added pressure on many food manufacturers, stuck between farmers demanding higher prices and powerful retail chains.

Market Monitor Food Netherlands 2017

Market Monitor

 • Nederland
 • Mat

12 desember 2017

Average payment duration in the food sector is 40 days, and the amount of payment delays and insolvencies remains low compared to other Dutch industries.

Market Monitor Food Germany 2017

Market Monitor

 • Tyskland
 • Mat

12 desember 2017

As food processors and retailers demand longer payment terms from their suppliers, a wave of longer payment terms is being created along the supply chain.

Market Monitor Food Italy 2017

Market Monitor

 • Italia
 • Mat

12 desember 2017

The outlook for food exports remains positive, with further demand growth from overseas expected, due to the strong reputation of “Made in Italy” food.

Market Monitor Food Hungary 2017

Market Monitor

 • Ungarn
 • Mat

12 desember 2017

Key challenges for food retailers are the increasingly competitive market environment and the very high wage pressure, which is diminishing profit margins.

Market Monitor food Ireland 2017

Market Monitor

 • Irland
 • Mat

12 desember 2017

A hard Brexit remains a major threat to the Irish food sector, despite ongoing efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain.

Market Monitor food Portugal 2017

Market Monitor

 • Portugal
 • Mat

12 desember 2017

The recent profit margin increase is expected to bottom out in the coming months due to a slowdown in inflation and increasing competition in food retail.

Market Monitor food Spain 2017

Market Monitor

 • Spania
 • Mat

12 desember 2017

The average payment duration in the food industry is 60 days, and the number of payment delays remained low in 2017, with no increase expected in 2018.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.