Rapporter

Country Report Russia 2020

Landrapport

 • Russland
 • Generell økonomisk

06 august 2020

The economy is under strain due to low oil prices and bleak global growth prospects

Country Report Poland 2020

Landrapport

 • Polen
 • Generell økonomisk

06 august 2020

The expected economic contraction is lower than Eurozone average

Country Report Brazil 2020

Landrapport

 • Brasil
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

06 august 2020

Domestic demand suffers sharply as effects of COVID-19 amplify

Country Report India 2020

Landrapport

 • India
 • Jordbruk,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,

06 august 2020

The repercussions of coronavirus have hit an already weakening economy.

Country Report Japan 2020

Landrapport

 • Japan
 • Automotive/Transport,
 • Elektronikk/IKT

06 august 2020

The repercussions of coronavirus have hit an already weakening economy.

Country Report Vietnam 2020

Landrapport

 • Vietnam
 • Automotive/Transport,
 • Elektronikk/IKT,

06 august 2020

Exports are expected to contract in 2020 after two years of robust growth.

Country Report Indonesia 2020

Landrapport

 • Indonesia
 • Varige Forbruksgoder,
 • Metaller,

06 august 2020

A major downturn in domestic demand exports expected in 2020.

Country Report Thailand 2020

Landrapport

 • Thailand
 • Automotive/Transport,
 • Elektronikk/IKT

06 august 2020

After a weak performance in 2019, the Thai economy is facing major challenges this year, as exports and tourism have severely declined

USMCA: late payments rise as pandemic recession bites

Barometer for betalingspraksis

 • Canada,
 • Mexico,
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

08 juli 2020

The annual survey of B2B payments behaviour in the USMCA reveals a huge rise in the total value of long overdue invoices

US: business environment strained by cash flow issues

Barometer for betalingspraksis

 • USA
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

08 juli 2020

Pandemic-induced cash flow pressure on US businesses is reflected by widespread deterioration of B2B customer credit risk

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.