Rapporter

Market Monitor ICT China 2018

Market Monitor

 • Kina
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Despite still high growth rates the sector is facing a challenging economic environment, with fiercer competition and oversupplies in some segments.

Market Monitor ICT USA 2018

Market Monitor

 • USA
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

A deterioration of trade relations with China could negatively affect the ICT component supply side and confront US end-consumers with higher sales prices.

Market Monitor ICT United Kingdom 2018

Market Monitor

 • Storbritannia
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Despite increasing challenges a recovery of the exchange rate and a rather stable economic outlook for 2018 should help the ICT industry in the short-term.

Market Monitor ICT Japan 2018

Market Monitor

 • Japan
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

While many Japanese ICT businesses are highly indebted, companies obtain finance easily as banks are very willing to lend and interest rates are low.

Market Monitor ICT Germany 2018

Market Monitor

 • Tyskland
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Despite continued sales growth, most German ICT businesses operate on very tight margins due to fierce competition and price erosion in most subsectors.

Market Monitor ICT Australia 2018

Market Monitor

 • Australia
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Payment experience over the past two years has been good in the ICT sector and the level of insolvencies is low, with no major change expected in 2018.

Market Monitor ICT France 2018

Market Monitor

 • Frankrike
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Despite overall growth, many French ICT companies face structurally low margins, price pressure and an on-going consolidation process in the market.

Market Monitor ICT Netherlands 2018

Market Monitor

 • Nederland
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

While Dutch ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business model to have a more service-oriented approach.

Market Monitor ICT India 2018

Market Monitor

 • India
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Despite robust growth rates, pricing pressure and cheap imports are key challenges in the domestic ICT market, especially for smaller IT distributors.

Market Monitor ICT Italy 2018

Market Monitor

 • Italia
 • Elektronikk/IKT

12 juni 2018

Due to limited organic growth opportunities and the on-going economic uncertainty, market players strive to expand through acquisitions and specialisation.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.