Rapporter

DSO in Singapore expected to worsen

Barometer for betalingspraksis

 • Singapore
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,

20 mai 2019

Businesses in Singapore expect DSO to deteriorate over the coming months. Read the complete overview of corporate payment practices by sector.

Taiwan: Payment default risks put pressure on business

Barometer for betalingspraksis

 • Taiwan
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,

20 mai 2019

Taiwanese businesses are the least inclined in the Asia Pacific to sell on credit. Get your copy of the latest payment practices barometer and find out why.

How will Japan avoid disruptive loss in export markets

Barometer for betalingspraksis

 • Japan
 • Jordbruk,
 • Varige Forbruksgoder,

20 mai 2019

Businesses in Japan are focused more on strengthening receivables' collection activities than having a more strategic approach to credit management.

China: Increase in trade credit risk on the horizon?

Barometer for betalingspraksis

 • Kina
 • Automotive/Transport,
 • Varige Forbruksgoder,

20 mai 2019

Survey respondents in China expect trade credit risk to increase over the coming months. Find out more about their business challenges going forward.

Internal demand & export growth drive B2B sales

Barometer for betalingspraksis

 • India
 • Jordbruk,
 • Varige Forbruksgoder,

20 mai 2019

Internal demand & export growth work in favor of Indian B2B credit sales, but future trends of B2B payment practices affecting business confidence in India.

Australia: what can businesses expect?

Barometer for betalingspraksis

 • Australia
 • Automotive/Transport,
 • Konstruksjon,

20 mai 2019

Shortage of capital and restricted business growth due to a deteriorating domestic economy, tighter financial conditions and more competition. Challenging times for Australian businesses.

Trade credit insurance to the rescue in Hong Kong

Barometer for betalingspraksis

 • Hong Kong
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,

20 mai 2019

The use of trade credit in B2B transactions enhances financial flexibility and mitigates negative effects of increased global competition for Hong Kong's large enterprises and SMEs.

Growing demand for credit insurance in APAC

Barometer for betalingspraksis

 • Australia,
 • Kina,
 • Automotive/Transport,
 • Varige Forbruksgoder,

20 mai 2019

APAC economies are vulnerable to weaker global trade, leading to more businesses taking a more strategic approach to credit management.

How do businesses react to weaker demand from China?

Barometer for betalingspraksis

 • Indonesia
 • Jordbruk,
 • Varige Forbruksgoder,

20 mai 2019

Payment terms extended by survey respondents in Indonesia are notably more relaxed than last year. Does loosing terms on export sales reflect a need to limit the fall off in export demand?

Global Economic Outlook - May 2019

Økonomisk forskning

 • Algerie,
 • Angola,
 • Generell økonomisk

16 mai 2019

The global economy is losing steam in 2019 and 2020. Ongoing uncertainty regarding the trade war continues to cloud the outlook.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.