Rapporter

Market Monitor Construction Sweden 2020

Market Monitor

 • Sverige
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Total investment in domestic construction decreased 4% in 2019.

Market Monitor Construction Singapore 2020

Market Monitor

 • Singapore
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Lower global trade, ongoing trade policy uncertainty, less demand from China and the ICT downcycle have an immediate impact on Singapore's export-driven economy.

Market Monitor Construction Australia 2020

Market Monitor

 • Australia
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Construction is a significant contributor to the Australian economy, accounting for 8.1% of GDP.

Market Monitor Construction UK 2020

Market Monitor

 • Storbritannia
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Construction activity decreased towards the end of 2019 against the backdrop of weaker economic growth and political issues (shifting Brexit deadlines and a snap general election in December).

Market Monitor Construction Poland 2020

Market Monitor

 • Polen
 • Konstruksjon

10 mars 2020

According to Statistics Poland, output of construction and assembly works increased 2.6% in 2019.

Market Monitor Construction Netherlands 2020

Market Monitor

 • Nederland
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Dutch construction contributes approximately EUR 70 billion to, and accounts for 4.5% of GDP.

Market Monitor Construction Italy 2020

Market Monitor

 • Italia
 • Konstruksjon

10 mars 2020

According to the national association of construction companies (ANCE), in 2019 construction investment increased 1.7% year-on-year, to about EUR 130 billion.

Market Monitor Construction France 2020

Market Monitor

 • Frankrike
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Growth of French GDP is expected to slow down further in 2020, and the outlook for the construction sector is rather subdued across all major segments.

Market Monitor Construction Belgium 2020

Market Monitor

 • Belgia
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Despite low confidence and modest 1.2% GDP growth in 2019, the construction sector performed quite well in terms of volume, and value added increased more than 2%.

Market Monitor Construction Spain 2020

Market Monitor

 • Spania
 • Konstruksjon

10 mars 2020

Over the past years construction investment and valued added grew at a faster rate than GDP, benefitting from robust economic growth in Spain, increased foreign investment and low interest rates.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.