Trade successfully with China webinar

Trade Hell Med

 • Kina
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Generell økonomisk,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

12 oktober 2016

On 15 November 2016, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

 

 

 

 

 

 

TSW China 700x525

 

 

 

 

 

China, by far the largest economy of Asia is gradually shifting from investment-led growth towards consumption. With slower growth forecast and changing government priorities it is important to know how to approach the Chinese market and avoid the potential pitfalls.

On 15 November at 10:00 CET, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

A panel of experts on China’s economy, business culture and law covered the opportunities and the logistics of trading in and with China in a lively debate designed to help businesses make their mark there. The discussion was led by award winning financial journalist and broadcaster Adam Shaw.

Click here to register and watch the recording of our Trade Successfully with China webinar.

Trade successfully with China guide

The Trade Successfully with China report looks at ten principles that those seeking to expand their sales strategy into China should follow, to avoid the many pitfalls of trading in untried territory.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.