Market Monitor - Construction industry - Japan

Market Monitor

  • Japan
  • Konstruksjon

19 februar 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Japan

  • The general outlook for the Japanese construction sector is positive as the industry benefits from an increase in public works and credit easing measures by the government.
  •  Construction insolvencies decreased 18% year-on-year in 2014  are expected to level off in 2015.
  • There was no increase in payment delays in 2014, and we expect no increase in 2015.
  • That said, construction businesses face some difficulties due to a lack of workforce, leading to higher labour costs.
  • Another issue is rising material prices due to the depreciation of the Yen.
  • Smaller construction businesses with weak financials could face some difficulties in 2015.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.