Market Monitor - ICT Industry - Brazil

Market Monitor

  • Brasil
  • Elektronikk/IKT

21 mai 2015

The ICT sector has seen a decline due to the economic downturn in Brazil, with decreasing demand, exchange rate volatility and high interest rates.

Market performance at a glance

Brazil

  • The Brazilian ICT market contracted 20% in 2014 and is expected to show another 10% decline in 2015, despite the fact that the government has extended several tax waivers (including its Digital Inclusion Programme) until 2018.
  • The sector is generally hampered by the current economic downturn and lower business investments.
  • The currently high interest rate of more than 12% and high inflation impact households’ spending power, while the public sector cuts expenditures due to austerity.
  • Another negative factor is the devaluation of the Brazilian real against the USD, given that a large share of ICT products is imported (about 70%) and denominated in USD. Although the main suppliers have hedging programmes to protect their distribution chain, a 10-15% price increase is expected.
  • Brazilian ICT businsses’ profit margins have strongly deteriorated over the past 12 months, and this negative trend is expected to continue.
  • ICT payment delays and insolvencies have increased in 2014, and are expected to rise further in the first half of 2015. The level of protracted payments and business failures is currently high.
  • Due to serious economic problems (decreasing demand, exchange rate volatility and high interests rates), our underwriting stance is restrictive.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.