Sektoranalyse

Jordbruk Automotive Transport Kjemikalier Farmasøytisk Konstruksjon Varige Forbruksgoder Elektronikk IKT Finansielle Tjenester Mat Maskiner Ingeniør Metaller Papir Tjenester Stål Tekstiler
Australia
resultater ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK resultater resultater resultater utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt
Østerrike
resultater ikke presterer godt resultater utfører dårlig utføre OK utføre OK utfører svært godt resultater resultater utføre OK utføre OK resultater ikke presterer godt ikke presterer godt
Belgia
utføre OK resultater utfører svært godt ikke presterer godt utføre OK resultater utføre OK resultater resultater utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt resultater ikke presterer godt
Brasil
utføre OK ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt utfører dårlig utfører dårlig resultater resultater ikke presterer godt ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt
Canada
utfører svært godt utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utfører svært godt resultater utføre OK utføre OK ikke presterer godt resultater utføre OK utfører dårlig
Kina
utfører svært godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK utfører svært godt resultater utføre OK utfører dårlig ikke presterer godt resultater utfører dårlig ikke presterer godt
Tsjekkisk Republikk
resultater utfører svært godt resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater resultater utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt
Danmark
utfører dårlig utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater utføre OK utføre OK utfører dårlig utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt
Frankrike
ikke presterer godt utføre OK utfører svært godt ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt
Tyskland
utføre OK utføre OK utfører svært godt utføre OK utføre OK utføre OK resultater utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt resultater utføre OK ikke presterer godt
Hong Kong
utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK resultater resultater utfører svært godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK
Ungarn
utføre OK utføre OK resultater utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK resultater ikke presterer godt ikke presterer godt
India
utføre OK utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt resultater resultater ikke presterer godt utføre OK
Indonesia
utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK
Irland
utføre OK utføre OK resultater utføre OK utføre OK utføre OK resultater resultater utføre OK utføre OK utfører dårlig utføre OK utføre OK ikke presterer godt
Italia
resultater resultater resultater ikke presterer godt resultater resultater resultater resultater utfører svært godt utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt
Japan
resultater utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK resultater resultater resultater utføre OK utføre OK utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt
Mexico
utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater resultater utføre OK ikke presterer godt resultater resultater ikke presterer godt ikke presterer godt
New Zealand
resultater ikke presterer godt resultater resultater ikke presterer godt resultater resultater utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt ikke presterer godt ikke presterer godt
Polen
utføre OK ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt ikke presterer godt resultater utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater utføre OK utføre OK
Portugal
utføre OK utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK
Russland
ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK utfører dårlig utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK
Singapore
resultater ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater resultater utføre OK utføre OK utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK
Slovakia
utføre OK resultater resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater resultater resultater utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt
Spania
utføre OK resultater resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK utføre OK resultater utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt resultater utføre OK ikke presterer godt
Sverige
resultater utføre OK resultater utføre OK resultater resultater resultater resultater resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt
Sveits
resultater utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK utfører svært godt resultater resultater utføre OK utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK
Taiwan
ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater resultater utføre OK utfører svært godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK
Thailand
utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK resultater utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt utfører dårlig
Nederland
resultater utføre OK utfører svært godt resultater utføre OK resultater resultater utfører svært godt resultater resultater utføre OK resultater utføre OK utføre OK
Tyrkia
resultater resultater utføre OK ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt resultater resultater utføre OK utfører dårlig ikke presterer godt ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt
De forente Arabiske Emirater
resultater utføre OK utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK ikke presterer godt utføre OK resultater ikke presterer godt ikke presterer godt
Storbritannia
resultater utføre OK resultater ikke presterer godt utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK utføre OK ikke presterer godt utføre OK utføre OK ikke presterer godt
USA
utføre OK resultater resultater utføre OK utføre OK resultater resultater resultater utføre OK ikke presterer godt ikke presterer godt resultater ikke presterer godt ikke presterer godt
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.