Country report Switzerland 2018

Landrapport

 • Sveits
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

With the rebound of economic growth, business failures are expected to decrease year-on-year in 2018, but nevertheless to remain on an elevated level.

CH tradeCH key figuresCH sectors

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease, but to remain high

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. With the rebound of GDP growth, business failures are expected to decrease 6% in 2018, but to remain high at about 6,285 cases

CH insolvenceis

Economic situation

Growth expected to pick up in 2018 and 2019

After a rather modest economic performance in 2017, Swiss GDP growth is expected to pick up in 2018 due to increased domestic demand and a rebound in exports.

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) support private consumption and investment growth. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

After a contraction in 2017, exports (which account for 70% of GDP), are expected to increase 2% year-on-year in 2018 and 2019, helped by a surge in eurozone demand and a depreciation of the Swiss franc against the euro. The Central Bank has repeatedly stated its intention to intervene in the foreign exchange market to ease pressure on the Swiss franc.

 

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.