Innloggingsside

Få direkte innsikt i viktige og skreddersydde analyser. Se fremover med vårt kraftige, men likevel enkle, verktøy som gir deg overblikk basert på kredittinformasjon av høy kvalitet.

Atradius Atrium

Ny kundeportal som gir deg direkte tilgang til poliseinformasjon, kredittgrenseverktøy, i tillegg til Atradius Insights og Atrium.

Logg inn til  Atradius Atrium

Collect@Net

Gå til vårt onlinesystem for inkassotjenester for kunder av Atradius Collections

Logg inn til  Collect@Net

Atradius Insights

Gå til vårt analyseverktøy for å få oversikt over kredittrisiko. Tilgang finnes også via Atradius Atrium.

Logg inn til  Atradius Insights

Garanti@net

Få tilgang til våres nettløsning hvor du kan bestille garantier, få oversikt over aktive garantier, m.m.

Logg inn til  Garanti@net
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.