Trendene som vil bli fremtredende i 2024

rendene som vil bli fremtredende i 2024

Etter en årrekke med store geopolitiske konflikter, handelskriger og teknologiske gjennombrudd kan det virke dumdristig å forutsi det kommende året. Men usikkerheten i seg selv vil ha en rekke naturlige konsekvenser for hvordan du driver forretning i 2024, og det kan du ta høyde for.

Derfor har vi snakket med administrerende direktør i Atradius Danmark, Jesper Daugaard Faur, om hvilke finansielle trender du bør være oppmerksom på som beslutningstaker.

Kampen om kredittvilkårene

I 2023 opplevde vi i Atradius at store organisasjoner sto overfor utfordringer med arbeidskapitalen. I den forbindelse har mange også innsett at kreditt kan brukes som kostnadsfri finansiering.

I løpet av det siste året har vi allerede sett at selskaper har forsøkt å få lengre kredittvilkår fra leverandører, og vi forventer at trenden bare vil forsterke seg i 2024.

Vanligvis er det de store selskapene som klarer å legge press på de mindre leverandørene, og ofte forhandler de seg frem til 30 dagers ekstra kreditt.

Fleksible selskaper vinner

Med økende geopolitisk uro, inkludert handelskrig, har vi også i 2023 sett hvor sårbare noen av verdens viktige forsyningslinjer kan være. Vi har for eksempel sett hvordan land har iverksatt proteksjonistiske tiltak på kort varsel.

De selskapene som er i stand til å tilpasse seg, gjøre endringer i verdikjeden og raskt finne nye partnere eller markeder å selge produktene sine til, vil ha et klart konkurransefortrinn. 

Et høyt konkursnivå er den nye normaltilstanden

I flere europeiske markeder har vi sett at antallet konkurser har steget til det høyeste nivået siden finanskrisen. I 2024 forventer Atradius at antall konkurser i de fleste store markeder vil stabilisere seg på et høyt nivå.

Du bør med andre ord fortsatt være klar over at det kommende året kan by på flere tap enn du har vært vant til. 

Dette krever en robust kredittstyring, og det er viktig å være både grundig og proaktiv i kredittstyringen for å unngå tap.

Du kan lese mer om de største risikofaktorene her: Her er de største risikoene ved handel i 2024

 

Bankene blir mindre sjenerøse 

I løpet av det siste året har bankene gradvis blitt mer tilbakeholdne med å låne ut penger, og vi i Atradius har sett en tendens til at de trekker seg forsiktig ut av selskaper med svake resultater.

I 2024 vil vi mest sannsynlig se enda flere restriksjoner og at bankene blir enda mer selektive i sine utlån.

Når man vurderer en kundes kredittverdighet, er det derfor blitt enda viktigere å forsikre seg om at kunden kan finansiere gjelden sin og undersøke i hvilken grad banken fortsatt er villig til å finansiere virksomheten.