Produkter

"I en verden i rask endring øker risikoen for konkurser, samtidig er konkursene blitt vanskeligere å forutsi. Derfor er det viktig å sikre seg mot uforutsette tap. De fleste fordringstap knyttes til etablerte kundeforhold"

Morten Nordvold, Administrerende direktør i Atradius Norge

Vi tilbyr produkter og tjenester som er tilpasset bedrifter og større konsern. Våre kredittforsikringsprodukter er utviklet for å støtte opp om din salgsvirksomhet og samtidig minimere tap på kundefordringer. Våre produkter og tjenester skal hjelpe deg å unngå plutselige og uforutsette tap, vårt oppdrag er å bidra til økt salg og forutsigbarhet for våre kunder.

Kredittforsikring

local-credit-insurance_small

Med kredittforsikring fra Atradius er din bedrift sikret mot ulike typer risiko forbundet med salg på kreditt.


Garantier

Brooklyn_bridge_New_York_small

Atradius stiller kontraktsgarantier i ulike markeder og bransjer, og hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale.


Kredittforsikring for multinasjonale selskaper

special-products-insurance_small

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.


Inkasso

collections-service_small

Vår verdensomspennende inkassotjeneste kan bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i de fleste land og valutaer.


 

 

Woman smiling

 

 

Med Atradius API kan du:

  • Integrere data relatert til kredittforsikringen i deres økonomisystem, ERP-system, CRM-system eller lignende.
  • Få tilgang til et stort utvalg av funksjoner, hvor dere velger hva som er relevant for dere.
  • Håndtere relevante prosesser som søke kredittgrenser og rapportere sene betalere direkte i deres egne system.

Les mer:

Relatert innhold

Kredittforsikring for multinasjonale selskaper

special-products-insurance_small

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Vår kundeportal for håndtering av kredittforsikring og oversikt over forsikrede kunder.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Gå til vårt analyseverktøy for å få oversikt over kredittrisiko. Tilgang finnes også via Atradius Atrium.