Country report Switzerland 2017

Landrapport

  • Sveits
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

16 mai 2017

Despite rising Swiss exports in 2016, export-oriented businesses production costs had risen relative to their export prices, squeezing profit levels.

Switzerland key indicators

Switzerland industries performance forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to increase further in 2017

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. Despite a rebound of GDP growth, this trend is expected to continue in 2017, with business failures rising 1%, to 4,700 cases of bankrupt and over-indebted businesses.

Swiss business insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain below 2% in 2017

Switzerland real GDP growth
In 2016 the Swiss economy modestly rebounded after the January 2015 decision of the Swiss Central Bank to end the exchange rate cap, which had led to a sharp appreciation of the Swiss franc (especially against the euro), severely affecting exports. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. In 2016, export-oriented businesses production costs had risen relative to their export prices, squeezing profit levels.

Switzerland - exports of goods and non-factor services
The 2016 rebound was driven by stabilisation of the exchange rate and increased demand from the eurozone, leading to higher exports. The Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75%, which has contributed somewhat to the weakening of the Swiss franc exchange rate.

In 2017 the gradual rebound is set to continue, with export growth forecast to continue and private consumption growth expected to pick up slightly. Consumer price inflation is forecast to remain below 1%.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.