Country report Austria 2019

Landrapport

  • Østerrike
  • Generell økonomisk

28 mai 2019

In 2019 Austrian economic growth is expected to decelerate after a robust performance in 2018, mainly due to weaker external demand and lower investment.

 

austriaaut figuresAustria

Modest insolvency increase expected in 2019

Accelerated economic growth led to decrease in insolvencies in 2017 and 2018. However, in line with a more modest GDP expansion in 2019, business failures are expected to increase slightly.

 

austria

Lower GDP growth in 2019 as exports lose steam

Austrian GDP growth accelerated to 2.8% in 2018, mainly fuelled by robust growth in investments and exports. At the same time decreasing unemployment and elevated consumer confidence sustained private consumption.

In 2019, the economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports as well as decreasing investment and lower industrial production growth.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.