Country report Spain 2018

Landrapport

 • Spania
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

In 2018 and 2019 economic growth is expected to moderate somewhat but to remain robust, with private consumption and investment remaining the key drivers.

Spain tradeSpain key figuresSpain sectors

 

The insolvency environment

More improvement in insolvencies expected in 2018, but numbers remain high

Corporate defaults have closely reflected economic conditions, with high year-on-year increases seen from 2011 to 2013. With the economic rebound since 2014 insolvencies have been declining, and this positive trend is expected to continue, with business failures forecast to decrease 6% in 2018.

However, this would still leave business insolvencies at a high level of about 4,800 cases. This is four times higher than in 2007, when about 1,150 cases were recorded.

Spain insolvencies

Economic situation

The economic rebound continues

Spain’s economic rebound gained further momentum in 2017, with GDP increasing by more than 3%. In 2018 and 2019 economic growth is expected to moderate somewhat, but to remain robust, with private consumption and investment remaining the key drivers. Spanish exports continue to benefit from the rebound in the eurozone.

The unemployment rate is forecast to decrease further in 2018 and 2019, but to remain above the eurozone average. The deleveraging of household and corporate debt continued in 2017, but there is still some way to go, especially for businesses in the construction sector and households with lower income.

The resilience of Spanish banks has improved further in 2017, in terms of asset quality and capital. However, the level of non-performing loans remained high compared to that of other EU-members.

In July 2016 the European Commission conceded Spain two additional years, until 2018, to lower the budget deficit to less than 3%. It is expected that this target will be met in 2018 and 2019.

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.