European Football Championship Industry playing fields

Industry Match-up Reports

 • Østerrike,
 • Belgia,
 • Kroatia,
 • Tsjekkisk Republikk,
 • Danmark,
 • Finland,
 • Frankrike,
 • Tyskland,
 • Ungarn,
 • Island,
 • Irland,
 • Italia,
 • Nederland,
 • Norge,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Romania,
 • Russland,
 • Slovakia,
 • Slovenia,
 • Spania,
 • Sverige,
 • Sveits,
 • Tyrkia,
 • Storbritannia
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

08 juli 2016

The Industry Playing Fields provide a visual performance forecast for 14 different industries in countries paired together in the Euro 2016 tournament.

Scoring the industries performance outlook

 

 

 

 

 

 

With the European football championship 2016 advancing into the Round of 16 and quickly moving towards the finals, we have produced Industry Playing Fields comparisons. These visual match-ups will analyse the industries performance forecast for countries which are paired together in the actual football tournament.

Atradius will provide a score for the match-ups, ranking the outlook for each sector as Bleak, Poor, Fair, Good, Excellent. The country with the better industry outlook compared to its opponent scores a goal, symbolised here by a football.

The Industry Playing Fields are available in the following languages: English and German, Dutch, French, Italian, Spanish, Polish, Hungarian and Czech on our local websites. 

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.