Market Monitor Construction Australia 2018

Market Monitor

  • Australia
  • Konstruksjon

13 februar 2018

While mining-related activity could decline further the prospects for growth in other parts of engineering and non-residential construction are improving.

  • Construction is a significant contributor to the Australian economy, accounting for approximately 9% of GDP. 2017 is expected to be the final year of contraction in non-residential and engineering construction before modest growth returns in 2018.
  • While mining-related activity could decline further this year, the prospects for growth in other parts of engineering and non-residential construction are improving and expected to outweigh any further contraction in mining related work. Engineering construction output – particularly infrastructure-related projects for road and rail, largely located on the east coast – is forecast to increase about 3.5% in 2018.
  • Residential construction growth is expected to level off or slightly contract in 2018, aslenders are tightening terms and conditions for borrowers, particularly investors. An increase in the number of apartments and decrease in Chinese buyers is also playing a part in the slow price growth.
  • The “two speed economy” is supported by the differences in performance and outlook of the construction market in the various Australian regions. Queensland, Western Australia and the Northern territory are all considered to be so-called “mining states” and are forecast to account for about AUD 7 billion decrease in construction activity in 2018. On the other hand, the South Eastern regions are forecast to maintain the present levels of activities.
  • Payments in the construction sector take 30-60 days on average, and the level of non-payment notifications remains high. The number of credit insurance claims is expected to remain elevated in 2018.
  • Our underwriting approach remains cautious, particularly for small businesses, the mining-related segment and the Western Australia and Queensland markets generally. Overall, construction sector performance still needs to be closely monitored given its volatility.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.