Market Monitor Consumer Durables Vietnam 2018

Market Monitor

  • Vietnam
  • Varige Forbruksgoder

04 april 2018

The short-term outlook is benign with private consumption expected to increase by more than 6% in 2018, but higher inflation could have a dampening effect.

  • Solid demand, as the sector benefits from robust consumer spending growth, driven by robust economic performance and strong wage increases. The short-term outlook is benign, with private consumption expected to increase by more than 6% in 2018. While this and higher disposable household income will spur consumer durables sales growth, rising inflation could have a dampening effect.
  • Competition in the market is fierce due to relaxed regulations on foreign investment, which has led to an influx of foreign retailers trying to gain market share. Nevertheless profit margins of most businesses are expected to remain stable in 2018.
  • The current average payment duration in the industry is 30-60 days. Payment behaviour has been rather good over the past two years, and payment defaults are expected to remain low in 2018 due to the robust economic performance. The level of business insolvencies is low and no increase is expected in 2018.
  • Due to the benign business and credit risk situations our underwriting stance is generally open. However, more caution is advised with highly geared businesses that have sub-par profits. Companies in the household appliances and wholesale segments tend to be highly geared as credit growth has increased, helped by lower interest rates. The risk of downward pressure on profit margins could be aggravated by rising competition in the consumer durables retail market.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.