Abonnementsdetaljer

Takk for at du har valgt å abonnere på notifikasjoner om våre nyeste publikasjoner.

Vennligst se etter at dine abonnementsdetaljer er korrekte:

Dersom du ønsker å endre kategori, går du tilbake til Publikasjonssiden og legger inn dine preferanser.

Du kan til enhver tid melde deg av varsler på e-post ved hjelp av ”meld deg av” linken som er i alle e-poster om Atradius Publikasjoner.   
 

Subscription details

Subscription Criteria

 
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.