Produkter

"Det føles godt å ha Atradius som partner. På den måten behøver jeg ikke å være personen som gir en tommelfinger opp eller ned."

Morten Fullerton, Int. Sales Manager, Rawbite

Vi tilbyr produkter og tjenester som er tilpasset bedrifter og større konsern. Våre kredittforsikringsprodukter er utviklet for å støtte opp om din salgsvirksomhet og samtidig minimere tap på kundefordringer. Våre produkter og tjenester skal hjelpe deg å unngå plutselige og uforutsette tap, vårt oppdrag er å bidra til økt salg og forutsigbarhet for våre kunder.

Kredittforsikring

local-credit-insurance_small

Med kredittforsikring fra Atradius er din bedrift sikret mot ulike typer risiko forbundet med salg på kreditt.


Garantier

Brooklyn_bridge_New_York_small

Atradius stiller kontraktsgarantier i ulike markeder og bransjer, og hjelper din bedrift med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse. Et samarbeid med Atradius kan avlaste din bankavtale.


Global kredittforsikring

special-products-insurance_small

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.


Inkasso

collections-service_small

Vår verdensomspennende inkassotjeneste kan bistå i innkrevingen av utestående fakturaer i de fleste land og valutaer.


sailing_winch_desat_small

 

 

Et lønnsomt samarbeid: Rawbites

Produksjonen og eksporten av sunne økologiske frukt- og nøttebarer opptar all oppmerksomhet i Rawbites ledelse. Samarbeidet med Atradius er beskrevet som “enkelt og fleksibelt” av deres driftsleder - og mye av æren tilfaller deres personlige Account Manager.

"Det føles godt å ha Atradius som partner. På den måten behøver jeg ikke å være personen som gir en tommelfinger opp eller ned- og kundene forstår" sier Morten Fullerton Salgsdirektør internasjonal avdeling.

Les mer

Enkel håndtering og tilgang til informasjon

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Ny kundeportal som gir deg direkte tilgang til poliseinformasjon, kredittgrenseverktøy, i tillegg til Atradius Insights og Atrium.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Gå til vårt analyseverktøy for å få oversikt over kredittrisiko. Tilgang finnes også via Atradius Atrium.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.