Kredittforsikring for multinasjonale selskaper

Med kredittforsikring fra Atradius tilpasser vi våre produkter multinasjonale selskapers behov og tilbyr lokaltilpasset service, på tvers av landegrenser og geografisk utstrekning.

Vi er spesialister på kredittforsikring rettet mot multinasjonale selskap. Det tilrettelegger for en mer personlig håndtering av kredittforsikringsløsningen og er unik innenfor bransjen. Teamet  skreddersyr en kredittforsikring tilpasset deres behov, på tvers av landegrenser.

 

 

Airplane_flying_over_containers_big

 

 

Vi forstår behovene til multinasjonale selskap

Når det kommer til håndtering av risiko er det stor forskjell fra behovet til multinasjonale selskap kontra mindre selskap. Vi forstår hva det innebærer å operere fra en rekke forskjellige steder og håndtere globale svingninger i den globale økonomien.

Vi er til stede lokalt og forstår lokalt språk og kultur. Vi er i stand til å reagere raskt på endringer i lokal lovgivning eller økonomi, samtidig som vi deler ditt globale perspektiv. Vår personlige tilnærming gjør at dere kan dra direkte nytte av vår kunnskap og kompetanse.

Fordeler med vår Global kredittforsikring:

  • Vi opererer der du er - vi er etablert i mer enn 50 land rundt om i verden. Våre team samarbeider tett for å bygge relasjoner med deres regionale kontorer og speiler den geografiske strukturen i deres organisasjon. Kort sagt, våre folk er der dere er.
  • En polise som reflekterer fleksibilitet - vi skreddersyr din polise etter din strategi og dine mål – samtidig får du kontroll over din verdensomspennende risikoeksponering
  • Ett team med markedsledende service – vi er ett selskap og ett team som jobber med deg. Dette gir deg fordeler med å ha en eksklusiv leverandør.
  • Konsistent på tvers av markeder og språk – Våre språkmektige underwritere og jurister sørger for at polisen din er tydelig og har samme betydning på forskjellige språk

Når det kommer til håndtering av risiko er det stor forskjell fra behovet til multinasjonale selskap kontra mindre selskap. Vi forstår hva det innebærer å operere fra en rekke forskjellige steder og håndtere globale svingninger i handelen.

Martie Van Velsen
Direktør Global & Oceania

Special Products

Vår avdeling «Special Products» tilbyr løsninger som overskrider det man normalt ville forvente av en tradisjonell kredittforsikringspolise. Special Products muliggjør dekning der andre poliser ikke strekker til – forsikring på en enkelt transaksjon, forsikring på en spesiell risiko, forsikring på èn enkelt kunde m.m.

Atradius Special Products kan være et uavhengig produkt, eller bli integrert i en bredere løsning og være et tillegg til din kredittforsikring. For mer informasjon om Atradius Special Products, besøk atradius.com.

Utvid samarbeidet med flere Atradius produkter

Overvåk din portefølje med Atradius Insights

Atradius Insights er et interaktivt analyseverktøy. Dette er utviklet i tett samarbeid med våre kunder og laget for å enkelt oppdage risiko, overvåke utvikling i porteføljen og å finne nye forretningsmuligheter. Med nye funksjoner og interaktivt design, setter vi en ny standard for analyseverktøy innen kredittforsikring. Ytterligere detaljer om Insights finner du på atradius.com.