Market Monitor - Machinery - The Netherlands 2016

Market Monitor

  • Nederland
  • Maskiner/Ingeniør

18 august 2016

Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.

  • The Dutch engineering sector accounts for 1.5% of the national economy. Value added growth of the industry is expected to increase 0.4% in 2016 and 1.7% in 2017.
  • About two-thirds of the Dutch machinery production is exported, accounting for 20% of total Dutch export value. Therefore, the sector is highly susceptible to changes in international economic trends and market developments. Particularly currency fluctuations can affect both demand and financial results.
  • The Netherlands is one of the world’s leading countries in food processing machinery. Total turnover of the Dutch food processing and packaging machinery industry amounted to approximately EUR 2.5 billion in 2015. In order to keep up with the fast changing customer requirements and technology, investments in both research and development (R&D) and qualified workforce are key. On average, 7% of employees in the Dutch machines/engineering sector work in R&D.
  • Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Our underwriting stance is generally relaxed for the industry. We pay attention to businesses´ investment capacity, realized margins, access to funds, order book and dependence on certain sales markets (especially Russia and China).

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.